ประเทศไทย ขยายเวลาห้ามทุก สายการบิน ทั่วโลกเข้าไทยถึง 30 มิ.ย.นี้

Spread the love

         สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประกาศ ขยายเวลาห้าม สายการบิน ทั่วโลกบินเข้าประเทศไทยอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 30มิถุนายน นี้ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

         วันนี้ 16 พฤษาคม 2563 นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ขอขยายระยะเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานไทยอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤาาคม นี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้นและให้ยุติลงโดยเร็ว

         สำหรับการประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยดังกล่าว ยกเว้นอากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร, อากาศยานที่ขอพื้นที่ลงฉุกเฉิน, อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง, อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือ ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา และอากาศยานขนส่งสินค้า

         นายจุฬา กล่าวว่า บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานที่ยกเว้นนั้น จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ประเทศไทย ขยายเวลาห้ามทุก สายการบิน ทั่วโลกเข้าไทยถึง 30 มิ.ย.นี้

ประเทศไทย ขยายเวลาห้ามทุก สายการบิน ทั่วโลกเข้าไทยถึง 30 มิ.ย.นี้

ประเทศไทย ขยายเวลาห้ามทุก สายการบิน ทั่วโลกเข้าไทยถึง 30 มิ.ย.นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *